Bilden visar två kvinnor

Produktionsstöd

Produktionsstöd är ett konsultativt och ekonomiskt stöd för framställning av läromedel. Det ges till läromedelsförlag och övriga kommersiella aktörer.
Läs mer om det konsultativa stödet

Det ekonomiska stödet kan lämnas till kostnader för

Så här ansöker nu

Ansökan om produktionsstöd gör du digitalt i vår Bidragsportal. Du kommer till portalen via länken högst upp i högerspalten. I länkarna under kan du läsa allt du behöver veta om hur du skapar konto och gör en ansökan. SPSM har målet att fatta ett beslut inom fyra månader efter inkommen ansökan.

Läs det här innan du gör din ansökan 

Skapa konto och ansök

Så här fyller du i ansökningsformuläret

Konventioner att ta hänsyn till

SPSM jobbar kontinuerligt med att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i vårt dagliga arbete. Här kan du läsa mer om detta:

Vi har också som en av 60 myndigheter i uppdrag av regeringen att bidra till de jämställdhetspolitiska målen genom jämställdhetsintegrering. Detta innebär att organisera, förbättra, utveckla och utvärdera beslutsprocesser så att jämställdhetsperspektivet införlivas i alla styrprocesser.

Publicerat måndag 3 april 2017 Granskat onsdag 24 januari 2018