Illustration: Bild från ett möte. Några arbetar tillsammans vid bordet. Några diskuterar.

Årets produktionsstödsmedel är slut

Vi kommer därför tillfälligt att stänga ner möjligheten att ansöka om produktionsstöd för läromedel.

Vi kommer att öppna upp för ansökningar igen under oktober 2021.

Nedstängningen påverkar inte pågående produktionsstödsprojekt.

Du som nyligen skickat in en ansökan kommer att få separat information om hur detta påverkar din ansökan.

Har du frågor kan du höra av dig till din kontaktperson hos oss eller till enhetschef Eva Fernell. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.

Produktionsstöd till läromedelsproducenter

Produktionsstöd är ett konsultativt och ekonomiskt stöd för framställning av läromedel. Det ges till läromedelsförlag och övriga kommersiella aktörer.
Läs mer om det konsultativa stödet

Det ekonomiska stödet kan lämnas till kostnader för

Innan du ansöker

Det finns ett antal villkor som gäller för att du ska få del av statliga medel i form av produktionsstöd för läromedel. Det är viktigt att du läser igenom och försäkrar dig om att du och ditt projekt uppfyller dem innan du skickar in en ansökan.

Villkor för att ansöka om produktionsstöd

Gör din ansökan

Ansökan om produktionsstöd gör du digitalt i vår Bidragsportal. Du kommer till portalen via länken högst upp i högerspalten. I länkarna under kan du läsa allt du behöver veta om hur du skapar konto och gör en ansökan. SPSM har målet att fatta ett beslut inom fyra månader efter inkommen ansökan.

Skapa konto och ansök

Så här fyller du i ansökningsformuläret

Under projekttiden

När din produktionsstödsansökan blivit beviljad startar ditt produktionsstödsprojekt.

Under projekttiden hålls avstämningsmöten med den regelbundenhet du och din kontaktperson hos oss kommer överens om.

Läs mer om vad som händer under projekttiden

Vid projektets slut

När produktionsstödsprojektet är klart och produkten finns till försäljning är det dags för slutredovisning.

Läs mer om slutredovisningen av ditt projekt

Sammanställning av Produktionsstöd - från start till avslut. (PDF-dokument, 92 bytes)

Konventioner att ta hänsyn till

När du ansöker om produktionsstöd är det viktigt att du i din ansökan visar på hur ditt läromedelsprojekt tar hänsyn till barnens rättigheter och jämställdhetsperspektivet.

Här kan du läsa mer om detta

Publicerat onsdag 12 maj 2021