Produktionsstöd till läromedelsproducenter

Produktionsstöd är ett konsultativt och ekonomiskt stöd för framställning av läromedel. Det ges till läromedelsförlag och övriga kommersiella aktörer.
Läs mer om det konsultativa stödet

Det ekonomiska stödet kan lämnas till kostnader för

Nyheter 2024

Från och med 2024 har vi ansökningsperioder, maxbelopp och prioriterade områden för produktionsstöd.

Ansökningsperioder

15 januari - 13 februari. Beslut planeras att tas senast i juni.
13 augusti - 9 september. Beslut planeras att tas senast i december.

Maxbelopp

Maxbeloppet för produktionsstöd är 974 100 kronor. Beloppet är baserat på 17 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Prioriterade områden under 2024

  1. Fortsättning på serier som tagits fram med hjälp av produktionsstöd.
  2. Projekt efter förstudie som genomförts med produktionsstöd.
  3. Projekt inom områdena "läsa, skriva, räkna".
  4. Övriga projekt.

Bedömning av ansökan

Alla ansökningar kommer att bedömas i konkurrens med varandra. På vår sida Bedömning av ansökan kan du läsa mer om hur det går till.

Under projekttiden

När din produktionsstödsansökan blivit beviljad startar ditt produktionsstödsprojekt.

Under projekttiden hålls avstämningsmöten med den regelbundenhet du och din kontaktperson hos oss kommer överens om.

Läs mer om vad som händer under projekttiden

Vid projektets slut

När produktionsstödsprojektet är klart och produkten finns till försäljning är det dags för slutredovisning.

Läs mer om slutredovisningen av ditt projekt

Sammanställning av Produktionsstöd - från start till avslut. (PDF-dokument, 92 bytes)

Konventioner att ta hänsyn till

När du ansöker om produktionsstöd är det viktigt att du i din ansökan visar på hur ditt läromedelsprojekt tar hänsyn till barnens rättigheter och jämställdhetsperspektivet.

Här kan du läsa mer om detta

Publicerat onsdag 3 januari 2024