Produktionsstöd till läromedelsproducenter

Produktionsstöd är ett konsultativt och ekonomiskt stöd för framställning av läromedel. Det ges till läromedelsförlag och övriga kommersiella aktörer.
Läs mer om det konsultativa stödet

Det ekonomiska stödet kan lämnas till kostnader för

Under projekttiden

När din produktionsstödsansökan blivit beviljad startar ditt produktionsstödsprojekt.

Under projekttiden hålls avstämningsmöten med den regelbundenhet du och din kontaktperson hos oss kommer överens om.

Läs mer om vad som händer under projekttiden

Vid projektets slut

När produktionsstödsprojektet är klart och produkten finns till försäljning är det dags för slutredovisning.

Läs mer om slutredovisningen av ditt projekt

Sammanställning av Produktionsstöd - från start till avslut. (PDF-dokument, 92 bytes)

Konventioner att ta hänsyn till

När du ansöker om produktionsstöd är det viktigt att du i din ansökan visar på hur ditt läromedelsprojekt tar hänsyn till barnens rättigheter och jämställdhetsperspektivet.

Här kan du läsa mer om detta

Publicerat fredag 5 maj 2023