Kognitiv tillgänglighet

Det är viktigt att ett läromedel är kognitivt tillgängligt, det vill säga att det ger olika individer möjligheter att ta till sig och förstå innehållet utifrån ett begreppsmässigt och språkligt perspektiv.

Sammanfattning av punkterna för utskrift

Punkterna finns också samlade i ett pdf-dokument:

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel (PDF-dokument, 194 bytes)

Punkterna tillsammans med fördjupad information om varje punkt är samlade i ett pdf-dokument:

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel - fördjupad information (PDF-dokument, 213 bytes)

Publicerat onsdag 27 maj 2020