Kognitiv tillgänglighet

Det är viktigt att ett läromedel är kognitivt tillgängligt, det vill säga att det ger olika individer möjligheter att ta till sig och förstå innehållet utifrån ett begreppsmässigt och språkligt perspektiv.

Layouten är tydlig

  • Logisk och konsekvent placering av funktioner. Symboler är också enklare att förstå om de kompletteras med förklarande text.
  • Tydligt vad som är faktatext, uppgifter, instruktioner och liknande
  • Gör det möjligt att ställa in hur mycket i taget som ska presenteras. Många elever behöver arbeta med innehållet bit för bit.

Övningar finns på olika nivåer

  • Det är bra om det finns en stegring i övningarnas svårighetsgrad.
  • Ge snabb respons på användarens aktivitet.

Variationer på samma övningar finns

  • Det finns möjlighet att öva på samma sak på olika sätt.

Länkar är skrivna så att man förstår vart länken leder

  • Skriv inte bara "Läs mer" om en länktitel. Beskriv vart man hamnar.

Det finns en textversion, till exempel lättläst eller korta sammanfattningar

  • Detta underlättar för arbetsminnet.
  • Genom att anpassa informationsmängden och förenkla språket kan man filtrera bort onödig information. Det kan hjälpa en användare med inlärningsproblem eller med en utvecklingsstörning.

Bilderna är relevanta för innehållet

  • Undvik dekorationsbilder som förvirrar för många.
Publicerat onsdag 16 maj 2018 Granskat fredag 1 februari 2019