Taktil bild på en nyckelpiga

Taktila bilder

En taktil bild består av upphöjda linjer, ytor och symboler som gör det möjligt att avläsa den med fingrarna.

Taktila bilder kan även beskriva tabeller och diagram.

För vem?

Främst för elever med svår synnedsättning. Om ett läromedel beskriver till exempelvis ett djur med detaljer som är viktiga att känna till med en bild kan den som har en synnedsättning inte ta del av detta.

Vem gör taktila bilder?

Specialpedagogiska skolmyndigheten gör taktila bilder, eller svällpappersbilder som de också kallas, till läromedel och de levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder.

Publicerat fredag 1 mars 2024