För olika elevgrupper

Här nedan följer en övergripande beskrivning av vad som kan öka tillgängligheten för de flesta elevgrupperna. På undersidorna i vänstermarginalen kan du läsa mer specifikt om vad olika elevgrupper har nytta av för att ta till sig ett läromedel.

Ökad tillgänglighet för många

Olika elevgrupper kan ha skilda behov men det finns några gemensamma saker som ökar tillgängligheten för de flesta grupper.

Den grafiska formen

är tydlig, luftig och med lagom långa rader. I ett digitalt läromedel går det att göra individuella inställningar.

Bilderna

är betydelsebärande, anknyter till texten och förklaras med bildtexter.

Innehållet

är strukturerat så att det centrala i texten framgår, det anknyter till elevernas verklighet och repetition ges ofta. Det underlättar med en lagom ökning av svårighetsgraden hos innehållet.

Språket

är lättläst, finns tillgängligt på olika sätt. Det vill säga det går att lyssna på texten, eventuella filmer är textade.

Medietyp

Hos läromedel i digital form finns stora möjligheter att anpassa så att det kan passa flera elevgrupper. Om det är möjligt att använda alternativa verktyg, göra individuella inställningar, få texten åtkomlig och göra det möjligt att använda alternativa styrsätt har man goda förutsättningar att underlätta för nästan alla elevgrupper.

Läromedel i tryckt format har större begränsningar men följer man ovanstående råd när det gäller grafisk form, bilder, innehåll och språk har man kommit långt.

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat onsdag 29 november 2017

Alternativa verktyg

Det finns många olika alternativa verktyg man kan använda tillsammans med digitala läromedel, till exempel talsynteser, avancerade stavningskontroller och skärmtangentbord.