Bilderna är relevanta

Bilder och illustrationer är viktiga i läromedel men de bör vara relevanta för innehållet. Text och bild bör samverka för att förstärka innehållet.

Det är bra om bilderna eller illustrationerna är konsekvent placerade i förhållande till texten.

Rena dekorationsbilder blir för många förvirrande eller tar fokus från ämnet.

För vem?

De flesta har nytta av att bilderna i ett läromedel är relevanta för innehållet och samverkar med texten. Det är extra viktigt om man har någon typ av kognitiv funktionsnedsättning.

Fördjupad tillgänglighet

Åldersneutrala bilder

Elever i anpassad grund- och gymnasieskola använder ibland läromedel som är utformade för grundskolans yngre åldrar och då är det viktigt att bilderna är åldersneutrala så att det inte blir alltför barnsliga.

Publicerat onsdag 27 maj 2020