I digital form

När du utvecklar läromedel i digital form finns det några saker att ta hänsyn till om du vill att ditt läromedel ska passa för många. Här har vi sammanställt rekommendationer för grundläggande tillgänglighet vid digitala produktioner. 

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel (PDF-dokument, 641 bytes)

Fysisk tillgänglighet

Detta handlar om att läromedlet ger möjligheter för olika individer att hantera och komma åt innehållet i ett läromedel.

Läs mer om fysisk tillgänglighet

Kognitiv tillgänglighet

Det är också viktigt att ditt läromedel är kognitivt tillgängligt, det vill säga att det ger olika individer möjligheter att ta till sig och förstå innehållet utifrån ett begreppsmässigt och språkligt perspektiv.

Läs mer om kognitiv tillgänglighet

Tillgängligt från början

Om du producerar ett läromedel och tänker in tillgänglighet redan från början är förutsättningarna för att det passar många målgrupper goda.

Läs mer om hur du gör ditt läromedel tillgängligt från början

Tillgänglighetsredogörelse

Beskriv på vilket sätt ditt läromedel är tillgängligt och förenkla för dem som ska köpa in och för dem som ska använda läromedlet.

Läs mer om hur du gör en tillgänglighetsredogörelse

Samlade rekommendationer

Här nedan kan du ladda ner den fördjupade informationen av rekommendationerna i form av pdf.

Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel - fördjupad information (PDF-dokument, 226 kB)

Källor till våra rekommendationer

Här finns en förteckning över de källor vi använt.

Publicerat fredag 28 oktober 2022