Ett hav och havsbotten i genomskärning

Alternativa bildbeskrivningar

Bilder kan vara exempelvis foton, teckningar eller diagram.

Det lättaste sättet att beskriva en bild i ett digitalt läromedel är att skriva en alternativ text till bilden. En alternativ text ligger i HTML-koden, visas inte på skärmen men kan läsas upp av en talsyntes. Om man väljer att använda mänskligt tal är det viktigt att komma ihåg att också läsa in bildbeskrivningarna och göra dem åtkomliga.

Så här kan en alternativ text till bilden ovan se ut i HTML-koden:

Bilden visar HTML-koder

Hur ska en alternativ bildtext vara?

Den ska vara beskrivande och ge samma budskap som bilden förmedlar. Ange vad bilden föreställer, men undvik beskrivningar som "bild av ..." i den alternativa texten.

Olika nivåer

Beroende på bildens betydelse i sammanhanget kan beskrivningarna vara mer eller mindre fördjupade. Om bilden är betydelsebärande i läromedlet och förtydligar ett viktigt moment eller är del i en uppgift behöver den vara noggrant beskriven. Om det däremot är mer av dekorativt värde räcker en mindre utförlig kortfattad beskrivning.

Kortfattad beskrivning

Högst upp på sidan ser du en bild. Den kortfattade beskrivningen till bilden är Ett hav och havsbotten i genomskärning. När bilder är borttagna i internetinställningar kan man se hur den uppfattas när den läses upp av en talsyntes:

Bild utan bild

En utförlig beskrivning

Om bilden var en betydelsebärande bild i ett läromedel skulle en utförlig beskrivning av samma bild bli:

Närmast land finns kontinentalsockeln. Det är ett grunt plan som sluttar utåt från land. Här står en oljeborrplattform på höga ben och sticker upp över vattenytan. Från plattformen har man borrat ett djupt hål ner genom bottnen till en oljeficka. Här simmar många fiskar och det växer sjögräs. Sockeln avslutas med en brant som leder ner till djupare havsbotten. Här finns en vulkan. Bara några få fiskar simmar på djupare vatten. Längre bort från land finns en djuphavsgrav där bottnen stupar brant neråt i en djup fåra.

För vem?

De som inte ser, eller som har svårt att förstå och tolka vad de ser behöver få bilden beskriven.

Mer om alternativa texter för bilder

Tillgänglighetsanpassa bilder (PDF-dokument, 679 bytes) Se sidan 16 i pdf-dokumentet.

Mer om bildbeskrivningar

Bildbeskrivningar på mtm.se:
https://www.mtm.se/punktskriftsnamnden/taktila-bilder/hur-kanner-vi-pa-bilder/bildbeskrivning/

Bildbeskrivning för tillgänglighet - Riktlinjer, forskning och praktik från MTM (PDF-dokument, 2 kB)

Vad säger WCAG?

WCAG och bilder

Publicerat måndag 5 oktober 2020