WCAG och syntolkning

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det finns riktlinjer som bland annat beskriver hur film kan bli mer tillgänglig.

Riktlinje 1.2 i WCAG handlar om att tillhandahålla alternativ till tidsberoende media. Det kan till exempel innebära att syntolka videoinspelningar.

1.2.3 (A) Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar

1.2.5 (AA) Syntolka videoinspelningar

Läs mer om WCAG

Lagar, riktlinjer och standard

Webbriktlinjer och WCAG hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Publicerat onsdag 27 maj 2020