All text går också att lyssna på

Det innebär att all text som finns i det digitala läromedlet också finns tillgängligt som ljud.

I läromedel kan man tänka på att man förutom faktatexter eller löptext även ska kunna lyssna på instruktioner, övningar och bildtexter. Även i de fall en elev själv skriver i den digitala boken bör uppläsning vara möjlig.

Talsyntes eller mänskligt röst?

Man kan lyssna på text med hjälp av talsyntes eller med inläst mänsklig röst. Talsynteser är ofta av god kvalitet idag, men räcker ändå inte alltid till för att ersätta inläsningar med mänsklig röst. I vissa fall är det bättre om texten är inläst:

  • Matematik, då taluppställningar, formler och tabeller ofta är svåra att få korrekta med talsyntes.
  • Vid tal- och språkproblematik eftersom uttal och betoning är viktigt och underlättar för förståelsen.
  • SFI, eftersom uttalet är viktigt när man lär sig ett nytt språk

Talsynteser kan finnas i ett läromedel, tillagda eller utvecklade av förlaget. De kan vara knutna till ett operativsystem, eller möjliga att köpa som mjukvara till egen dator.

Reglera hastigheten

För många kan det också vara bra att kunna reglera hastigheten på uppläsningen. Den som är van att "läsa med ljud" vill ibland öka hastigheten för att läsa snabbare. Andra kan behöva dra ner hastigheten för att hänga med.

För vem?

Många har nytta av att kunna lyssna på texter. Exempelvis de som har synnedsättning eller elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för att ha möjlighet att kunna ta till sig stora textmängder.

För elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrum och adhd är det ofta ett bra komplement och variation till skriven text att kunna lyssna.

Elever med rörelsehinder behöver ofta möjligheten att kunna lyssna om det är svårt att bläddra i en bok eller som komplement till att läsa på en skärm.

Förutom ovanstående grupper har vi olika sätt att lära på och många av oss har nytta av att kunna lyssna på texter.

Publicerat torsdag 16 november 2023