Inspelad text

Inspelad text innebär att skriven text i ett läromedel är inspelad med mänskligt tal eller genererad av en talsyntes.

Med inspelad text gör du det möjligt för användaren att lyssna på texten. Var noga med att den inlästa texten helt överensstämmer med den skrivna texten så att den som vill även kan lyssna och läsa samtidigt.

Exempelvis ska användaren kunna

  • få texten uppläst med mänsklig röst
  • få texten uppläst av en inbyggd talsyntes
  • lyssna på texten och samtidigt följa med i den markerade texten på skärmen; textmedföljning
  • få funktioner och menyer i läromedlet upplästa

Bild på elev som lyssnar med hörlurar och tittar på texten på skärmen samtidigt

Talsyntes eller inläst tal?

Talsynteser är ofta av god kvalitet idag, men är de tillräckligt bra för att ersätta inläst tal? Ofta går det bra men vid vissa tillfällen är det bättre om texten är inläst:

  • Ofta för matematik då taluppställningar är svåra att få korrekta med talsyntes.
  • Underlättar för elever med tal- och språkproblematik eftersom uttal och betoning är viktigt.
  • SFI, eftersom uttalet är viktigt när man lär sig ett nytt språk.

 

Publicerat torsdag 10 september 2020