Produktionsstöd för marknadsföring

När du ansöker om produktionsstöd kan du också ansöka om stöd för marknadsföring av läromedlet. Du kan också söka enbart för marknadsföringsaktiviteter för dina läromedel som riktar sig till elever med funktionsnedsättning.

Det är viktigt att det du söker för ingår i en övergripande planerad marknadsföring.

Vi kan ge stöd för

  • broschyrer och produktblad som presenterar produkten och dess användning
  • presentationer av produkten, exempelvis film
  • material för seminarier, exempelvis framtagning av presentationsmaterial
  • annonser i facktidningar.

Vi ger inte stöd för

  • egen webbsida
  • katalog
  • annonser i lokal eller rikspress
  • mässor och konferenser.

Observera att alla marknadsföringsinsatser med stöd måste avklaras inom projekttiden.

Publicerat måndag 28 maj 2018