Förstudier

En förstudie ska svara på om ett projekt går att genomföra samt är relevant för målgruppen. Det kan till exempel innebära att du undersöker behovet av ett visst läromedel eller material innan du beslutar att du ska ta fram det. Det kan du göra genom att testa på en referensgrupp, utreda olika tekniska lösningar, intervjua lärare, elever med flera.

Vad är resultatet av en förstudie?
Resultatet av en förstudie är en förstudierapport och ibland även en prototyp, ett förslag eller en skiss på ett möjligt läromedel.

Förstudien omfattar:

 • Bakgrund, mål och syfte
 • Frågeställningar
 • Omfattning
 • Avgränsningar
 • Nulägesanalys
 • Behovsanalys
 • Kravspecifikation
 • Lösningsförslag
 • Eventuellt förslag till projektplan

Vad kan jag söka för?
En förstudie om ett projekt eller produkt som ger ökad tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning.

Hur omfattande kan eller ska förstudien vara?
Finns ingen bestämd omfattning. Det är dock viktigt att det finns en tydlig avgränsning för det man avser undersöka. Förstudien ska generera svar på de frågeställningar du anger.

Vad händer med en färdig förstudie?
Den som har gjort förstudien äger den, men en rapport om förstudiens genomförande ska skickas in till myndigheten och kommer att diarieföras och blir då offentlig handling.

Kan jag söka för både förstudie och utveckling av läromedelsframställning/framtagande av läromedel/marknadsföring på samma gång?
Nej, det kan du inte.

Är det någon skillnad vid ifyllande av ansökan för förstudie jämfört med om jag söker för framtagande av läromedel?
Nej, men de fält som sällan är aktuella att fylla i vid en förstudie är:

 • Upplaga
 • Beräknat F-pris
 • Medium för produkten
 • Försäljnings- och distributionskanal
Publicerat fredag 5 maj 2023