Under projekttiden

När din produktionsstödsansökan blivit beviljad startar ditt produktionsstödsprojekt.

Din kontaktperson hos oss tar kontakt för ett uppstartsmöte med genomgång om vad som gäller för projektet. Under projektets gång hålls avstämningsmöten med den regelbundenhet ni kommer överens om.

Exempel på Villkorsbilaga för produktionsstödsprojekt (PDF-dokument, 48 bytes)

Förändringar under projekttiden

Ibland sker förändringar under projektets gång. Det kan handla om justeringar i tidsplanen, byte av kontaktpersoner, poster i kalkylen eller förändrat innehåll. Allt som på något sätt avviker från den beviljade ansökan måste du löpande meddela din kontaktperson hos oss.

Utbetalningar

Utbetalningarna sker automatiskt och är oftast fördelade procentuellt enligt upplägget 50-40-10 och skickas ut med jämn fördelning under projekttiden. Observera att den sista delen inte betalas ut förrän du meddelat din kontaktperson hos oss att produkten är klar.

Publicerat torsdag 7 december 2023