Ha med användare i hela processen

Det är viktigt att ha kontakt med sin tänkta målgrupp under hela produktionen. Visst kan man läsa sig till mycket men det verkliga mötet med eleverna kommer alltid att göra resultatet mer träffsäkert.

Ta gärna kontakt med skolor under din produktion. Lärare och elever kan vara bra bollplank och inspirera och beskriva sina behov. Du som producent har också större möjligheter att utvärdera och göra eventuella förändringar i tid.

Läs mer om var du hittar eleverna
Läs om olika elevgrupper

Läs även:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten

Publicerat onsdag 27 maj 2020