SONY DSC

Marknadsföring

När du ansöker om produktionsstöd kan du också ansöka om stöd för marknadsföring av läromedlet.

Det är viktigt att det du söker för ingår i en övergripande planerad marknadsföring.

Vi kan ge stöd för

  • broschyrer och produktblad som presenterar produkten och dess användning
  • presentationer av produkten, exempelvis film
  • material för seminarier, exempelvis framtagning av presentationsmaterial
  • annonser i facktidningar.

Vi ger inte stöd för

  • egen webbsida
  • katalog
  • annonser i lokal eller rikspress
  • mässor och konferenser.

Observera att alla marknadsföringsinsatser med stöd måste avklaras inom projekttiden.

Hjälp att marknadsföra och hitta målgrupperna

SPSM marknadsför inte andra förlags läromedel men vi hjälper dig gärna att hitta vägar att nå våra målgrupper. SPSM:s logotyp får inte användas i reklam- eller försäljningssammanhang.

På de här sidorna kan du få råd om var eleverna finns och om hur du kan komma i kontakt med våra utställningar runt om i landet. Utställningarna visar läromedel som på olika sätt kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat onsdag 29 november 2017