Länkar är väl beskrivna

När du har länkar i ditt läromedel, är det viktigt att länkarna är skrivna så att man förstår vart länken leder. Skriv inte bara "Läs mer" som länktitel. Beskriv vart man hamnar.

För vem?

Det är alltid bra att förstå vad som händer och vart man hamnar när man trycker på en länk. De som har kognitiva svårigheter har stor nytta av den tydligheten. För den som har en synnedsättning är det viktigt att veta var man hamnar när man navigerar med Tab-Enter.

Publicerat onsdag 27 maj 2020