WCAG och textad film

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det finns riktlinjer som bland annat beskriver hur film kan bli mer tillgänglig.

Tidsberoende media handlar om att tillhandahålla alternativ till ljud och rörlig media. Här är några av de riktlinjer som handlar om det.

1.2.2 (A) Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer...)

1.2.4 (AA) Texta direktsändningar

Läs mer om WCAG

Lagar, riktlinjer och standard

Webbriktlinjer och WCAG hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Publicerat onsdag 27 maj 2020