Elev som håller i en öppen bok.

Lättläst

Lättlästa texter kan vara bra för alla, men nödvändiga för vissa.

Lättläst - för vem?

Utformningen av den lättlästa texten och vilken nivå den har avgörs av vilken målgrupp den riktar sig till.

Läs- och skrivsvårigheter

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan lättlästa texter vara till hjälp vid läsinlärning men också förenkla för elever i yngre åldrar att ta till sig innehållet i ett läromedel. När eleverna ska ta in större textmängder är det viktigt att kunna kompensera genom att lyssna på text.

Språkstörning

Elever med språkstörning har också nytta av lättlästa texter, men här är det viktigt att krångliga och främmande ord finns med i texterna och förklaras med kontextuellt stöd och kompletterande illustrationer för att ordförrådsutvecklingen inte ska avstanna. Eleverna behöver få tillgång till den terminologi som används inom olika ämnen och inte bara erbjudas texter med redan väl kända ord och begrepp.

Intellektuell funktionsnedsättning

Hos läromedel med lättlästa texter för elever med intellektuell funktionsnedsättning behöver språk, innehåll och bilder vara anpassade för elevens ålder och kognitiva förutsättningar.

Lättlästa sammanfattningar

Ibland kan det räcka med att sammanfattningar av texten finns som lättläst.

Sammanfattningar kan vara bra för elever som har svenska som sitt andraspråk, det vill säga teckenspråkiga eller nysvenskar, eller för dem som har svårt att koncentrera sig på stora textmängder, exempelvis elever med adhd.

Mer om lättläst

Publicerat torsdag 8 juni 2023