WCAG och teckenspråk

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) är riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll. Det finns riktlinjer som bland annat beskriver hur film kan bli mer tillgänglig.

Riktlinje 113 Använd webbvideo för att öka tillgängligheten

Här handlar det om att erbjuda översättning till teckenspråk.

1.2.1 (A) Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video

I WCAG under det som handlar om tidsbaserad media finns ett kriterium på AAA-nivå: Teckenspråkstolkning ska finnas. Detta gäller förinspelad media.

Läs mer om WCAG

Lagar, riktlinjer och standard

Webbriktlinjer och WCAG hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Publicerat onsdag 27 maj 2020