Intellektuell funktionsnedsättning

Under förskoletiden finns de flesta barnen i kommunens eller fristående aktörers ordinarie förskoleverksamhet.

Anpassad grundskola, inriktning ämnen - Här har de flesta eleverna en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. De här eleverna läser samma ämnen som övriga grundskolan, men enligt anpassade grundskolans läroplan. En del av eleverna är individintegrerade. Det vill säga de går i en grundskoleklass, men läser enligt anpassade grundskolans läroplan.

Anpassad grundskola, inriktning ämnesområden - Här finns elever med grav eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning varav den största gruppen har en måttlig intellektuell funktionsnedsättning. Eleverna läser ämnesområden.

Anpassad gymnasieskola, Nationella program - Här finns de elever som tidigare gått på anpassad grundskola och har läst enligt grundskolans ämnen.

Anpassad gymnasieskola, Individuella program - Här finns de elever som tidigare gått på anpassad grundskola med inriktning ämnesområden.

Vuxenstudier - För vuxenstuderanden finns bland annat följande utbildningsalternativ: kommunal vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Mässor och konferenser

Mässor med bredare fokus

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Sociala medier

Appar för särskolan (Facebook)

Forum specialpedagogik (Facebook)

Skolporten (Twitter)

Tidningar för annonsering

Specialpedagogik

Tidningen Unik

Tidskriften Intra

Intresseorganisation

FUB

Skolverkets tjänster

I skolenhetsregistret finns bland annat adresser till Sveriges skolor. Du hittar information från skolenhetsregistret på Skolverkets webbplats.

Söktjänst för läromedel - Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel  finns läromedel som passar anpassade skolformer. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat torsdag 29 juni 2023