Alla bilder finns också som text

Bilder behöver beskrivas i textform som kan läsas upp av en talsyntes eller inläst mänsklig röst.

Alternativ text

Bilder kan beskrivas med hjälp av alternativ text. En alternativ text är beskrivande och ger samma budskap som bilden förmedlar. Den ligger i källkoden, det vill säga i programmeringsspråket bakom texten och visas inte på skärmen men kan läsas upp av en talsyntes.

Bildbeskrivningar på olika nivåer

Beroende på bildens betydelse i sammanhanget kan beskrivningarna av bilden vara mer eller mindre fördjupade. Om bilden är betydelsebärande i läromedlet och förtydligar ett viktigt moment eller är del i en uppgift behöver den vara noggrant beskriven. Om den däremot enbart är av dekorativt värde kan det vara bättre att inte beskriva bilden eftersom det kan bli störande vid en uppläsning.

Läs mer om bildbeskrivningar på olika nivåer.

Animationer

Animationer bör också ha alternativ textbeskrivning.

Symboler och knappar

Symboler behöver också förses med textbeskrivning. Ibland ligger texten i direkt anslutning till knappen vilket är bra ur tillgänglighetssynpunkt. Ibland poppar den upp när muspekaren dras över den.

För vem?

De som har en synnedsättning, eller som har svårt att förstå och tolka vad de ser behöver få bilden beskriven.

Fördjupad tillgänglighet

Syntolkning

Syntolkning innebär att berätta det som inte sägs i en film. Det kan vara att berätta om någon går in i rummet, att någon ler, hur många som finns i rummet, om någon rör sig mot någon eller något, vad som just är i blickfånget, kanske en uppslagen bok.

För vem?

Ofta tänker man att syntolkning enbart är till hjälp för personer med synnedsättning. Men många fler kan ha nytta av att få exempelvis en film syntolkad. Elever med språkstörning, perceptionssvårigheter eller adhd kan ha god nytta av få tolkade filmer och bilder.

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020