Texten är åtkomlig för stödprogram

Det är viktigt att text är sparad som text och inte inbakad i exempelvis en bild eller sparad i låsta format, till exempel bildformat.

Texten blir då åtkomlig för stödprogram som talsyntes, digitala verktyg som ordprediktion, rättstavningsprogram och liknande. Det blir också möjligt att koppla till skärmläsningsprogram eller punktskriftsskärm.

Det är viktigt att tänka på att det även gäller diagram, tabeller och liknande som ofta sparas i låsta format.

För vem?

Många har god nytta av att kunna koppla på stödprogram. De som har en synnedsättning kan behöva koppla till exempelvis skärmläsare och talsyntes. För de som har läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning kan förutom talsyntes flera digitala verktyg underlätta.

Publicerat onsdag 27 maj 2020