Konventioner att ta hänsyn till

Du som söker produktionsstöd behöver i din ansökan visa på hur ditt läromedelsprojekt tar hänsyn till barnens rättigheter och jämställdhetsperspektivet.

SPSM jobbar kontinuerligt med att säkerställa att barnrättsperspektivet beaktas i vårt dagliga arbete. Vi tar också vår utgångspunkt i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Båda dessa konventioner kan fungera som rättesnöre för tillgänglighet vid utveckling och användning av läromedel. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och Barnrättighetsutredningen föreslår att Barnkonventionen ska bli egen lag från 2020.

Barnkonventionen (PDF-dokument, 526 bytes)

Funktionshinderkonventionen (PDF-dokument, 3 kB).

Vi har också som en av 60 myndigheter i uppdrag av regeringen att bidra till de jämställdhetspolitiska målen genom jämställdhetsintegrering. Detta innebär att organisera, förbättra, utveckla och utvärdera beslutsprocesser så att jämställdhetsperspektivet införlivas i alla styrprocesser.

Publicerat onsdag 27 maj 2020