Pedagogisk synanpassning

Elever med svår synnedsättning eller blinda elever behöver en pedagogisk omarbetning av layout och grafiska element för att ett läromedel ska bli begripligt.

Detta innefattar bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information. Pedagogiska anpassningar gör Specialpedagogiska skolmyndigheten idag.

Läs mer om pedagogiska anpassningar på spsm.se.

Publicerat onsdag 27 maj 2020