Pedagogisk synanpassning

Elever med svår synnedsättning eller blinda elever behöver en pedagogisk omarbetning av layout och grafiska element för att ett läromedel ska bli begripligt.

Detta innefattar bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information. Pedagogiska anpassningar gör Specialpedagogiska skolmyndigheten idag.

Läs mer om pedagogiska anpassningar på spsm.se.

Publicerat fredag 6 april 2018 Granskat tisdag 14 januari 2020