Film som alternativ

Film kan vara ett komplement till läromedel men också ett alternativ för till exempel den elev som kan ha svårigheter att ta till sig skriven text.

Digitala läromedel innehåller ofta filmer av olika slag. Det kan vara filmer med syfte att ge förförståelse och stöd inför läsning av texter, filmer som sammanfattar ett kapitel eller avsnitt, filmer som beskriver förlopp och processer eller instruktionsfilmer.

Så här gör du filmerna tillgängliga:

För vem?

Många har nytta av att innehåll i läromedel presenteras i filmformat. För elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi kan kunskapsinhämtning på annat sätt än skriven text vara nödvändig och då är film ett alternativ. För döva elever eller elever med hörselnedsättning ska filmen vara textad eller översatt till svenskt teckenspråk för att bli tillgänglig.

För elever med utvecklingsstörning och NPF är film ett bra komplement och ger variation för att ta till sig innehåll på flera sätt. För elever med språkstörning kan det vara bra att begrepp beskrivs på flera sätt och då kan film eller animation vara ett bra verktyg. 

Vad säger WCAG?

WCAG och film

Publicerat fredag 1 april 2022