Tänk tillgänglighet från början

Det är viktigt att ha med tillgänglighetsaspekten från början och att ha med tillgänglighet i alla avstämningar.

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det är kostnadseffektivt att använda den modellen. Att göra anpassningar i senare ske är ofta fördyrande och ibland inte möjligt. Det man får igen är att läromedel som görs tillgängliga ofta blir bättre för alla använder.

Detta kan innebära:

  • Använd standardformat och standardverktyg.
  • Använd helst följsam webbdesign som gör att innehållet fungerar på flera enheter, det vill säga dator, pekplatta, mobil eller liknande. Utveckla i andra hand för specifik enhet när det är relevant.
  • Förbered gärna för tillägg som ökar tillgängligheten. Detta kan exempelvis innebära att förbereda för teckenspråk genom att göra det möjligt att senare lägga till film. Antingen av allt material eller inledning och sammanfattningar.
  • Förbered också för användning av symbolbaser i läromedel där symbolskrift används.

Läs även:

Utgå från behov

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten

Publicerat onsdag 27 maj 2020