Tydlig layout

Tydlig layout handlar om läromedlets formmässiga uppbyggnad och struktur.

En ren och avskalad layout undviker icke betydelsebärande dekorationer av olika slag, är konsekvent, samma typsnitt i hela läromedlet så långt det är möjligt, tillåter tomma ytor.

För vem?

För många är det viktigt med en ren och avskalad layout för att slippa distraherande moment, till exempel elever med adhd, autism och utvecklingsstörning.

Men också för elever med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter erbjuder en tydlig layout vila, då man redan använder mycket energi och fokus till att tolka, förstå och genomföra olika uppgifter.

För att skapa en tydlig layout, tänk på att

  • låta sidorna innehålla ett fåtal tydliga komponenter i konsekvent ordning till exempel rubrik, text, bild
  • låta fraseringen, det vill säga radbrytning, vara genomtänkt i texten
  • dela in texten i tydliga stycken. I texten finns få och läsbara typsnitt i större storlek.
  • Raderna är inte för långa i texten.

Illustrationer och bilder

  • Illustrationerna är konsekvent placerade på varje sida eller uppslag.
  • Bilderna eller illustrationerna är placerade så att de förstärker textens innehåll.
  • I läromedlet förekommer inte dekorationsbilder.
  • Bilderna eller illustrationerna är åldersneutrala.
Publicerat onsdag 27 maj 2020