Språkstörning

De flesta elever med språkstörning går i ordinarie grundskola där en mindre andel av dessa erbjuder kommunikationsspår eller kommunikationsklass.

Ett förhållandevis litet antal av eleverna går i specialskolan. Under förskoletiden återfinns de flesta barnen i kommunens eller fristående aktörers ordinarie förskoleverksamhet.

Grundskola - de flesta elever med språkstörning gå i den ordinarie skolan.

Kommunikationsspår - innebär att ett par eller fler elever med språkstörning går i en klass där övriga elever har typisk språkutveckling.

Kommunikationsklass - består uteslutande av elever med språkstörning.

Specialskola - På uppdrag av staten driver Specialpedagogiska skolmyndigheten specialskolor. Undervisningens innehåll i specialskolan skiljer sig inte nämnvärt från grundskolans men är tioårig. Specialskolor som har andra målgrupper av elever är tioårig eftersom eleverna som går där har behov av mer tid för sitt lärande. Hällsboskolan är nationell och tar emot elever från hela landet. Skolan finns i Stockholm och i Umeå.

Gymnasium - det finns även en Riksgymnasieskola för elever med språkstörning.

Mässor och konferenser

Mässor med bredare fokus

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Specialnest.se

Sociala medier

Skolporten (Twitter)

Tidningar för annonsering

Tidningen Specialpedagogik

Tidningen Attention

Tidskriften Tal & Språk

Intresseorganisationer

Riksförbundet DHB, en förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Riksförbundet Attention

Unga med språkstörning - UMS

Afasiförbundet i Sverige

SITS

Söktjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar anpassade skolformer. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat torsdag 29 juni 2023