Språkstörning

Elever med språkstörning går oftast i ordinarie grundskola och i gymnasieskola och i viss utsträckning i kommunikationsspår eller kommunikationsklasser.

Kommunikationsspår innebär att ett par eller fler elever med språkstörning går i en klass där övriga elever har vanlig språkutveckling. Kommunikationsklasser består däremot uteslutande av elever med språkstörning.

En del elever går i den statliga specialskolan Hällsboskolan om de på grund av sin grava språkstörning inte kan gå i grundskolan. Till skillnad från den vanliga grundskolan är specialskolan tioårig och har därmed en förlängd undervisningstid jämfört med grundskolan.

Det finns även en Riksgymnasieskola för elever med språkstörning.

Sociala medier

Språkutvecklarna (blogg)

Tidningar för annonsering

Tidningen Specialpedagogik

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat onsdag 5 september 2018