Layouten är tydlig

Den kognitiva tydliga layouten handlar om hur ordningen och upplägget hos läromedlet hjälper eleven att förstå vad som är vad, var man är, vart man ska och på så sätt gör det lättare ta till sig innehållet.

Det bör vara tydligt vad som är faktatext, uppgifter, instruktioner och liknande. Det är också viktigt att layouten är ren och avskalad och utan alltför många distraherande intryck. Undvik icke betydelsebärande bilder eller illustrationer. Ett rörigt läromedel tar för många elever energi från uppgiften.

Det kan exempelvis innebära att du låter sidorna innehålla ett fåtal tydliga komponenter i logisk ordning till exempel rubrik, text, bild. Låter fraseringen, det vill säga radbrytning, vara genomtänkt i texten. Delar in texten i tydliga stycken. Ha gärna få och läsbara typsnitt i större storlek. Undvik alltför långa rader.

För vem?

För många är det viktigt med en ren och avskalad layout för att slippa distraherande moment, till exempel för elever med adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. De här eleverna behöver också tydlighet när det gäller att veta var i läromedlet de befinner sig, hur mycket som är kvar att göra av en övning och liknande.

Men också för elever med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter erbjuder en tydlig layout vila, då man redan använder mycket energi och fokus till att tolka, förstå och genomföra olika uppgifter.

Publicerat torsdag 8 juni 2023