Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finns inom samtliga skolformer. Elever med dyslexi ibland också har andra funktionsnedsätt­ningar som försvårar läs- och skrivutvecklingen.

Mässor och konferenser

Dysleximässan – årligen återkommande. Anordnas av Dyslexiförbundet.

Nordisk dyslexikongress – vart fjärde år - senast 2021

Teknologisk Institut - anordnar mässor och konferenser inom skolområdet

Skolporten

Mässor med bredare fokus

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Dyslexiförbundet

Skoldatatek.se

Skolporten.se

Sociala medier

Forum specialpedagogik - Facebook

Specialpedagogik - Facebook

Specialpedagogik - Twitter

Skolporten - Twitter

Skoldatatek - Facebook

Dyslexi.org - Facebook

Att skriva sig till läsning - Facebook

Tidningar för annonsering

Specialpedagogik

Specialpedagogisk tidskrift

Tidningen Läs & Skriv

Skolporten

Intresseorganisation

Dyslexiförbundet FMLS

Svenska Dyslexiföreningen

FDB – föräldraföreningen för dyslektiska barn

Kod-knäckarna – ideell förening som vänder sig till föräldrar

Söktjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar anpassade skolformer. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat torsdag 29 juni 2023