Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finns inom samtliga skolformer, såväl grundskola som specialskola och särskola eftersom elever med dyslexi ibland också har andra funktionsnedsätt­ningar som försvårar läs- och skrivutvecklingen.

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018