Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi finns inom samtliga skolformer, såväl grundskola som specialskola och särskola eftersom elever med dyslexi ibland också har andra funktionsnedsätt­ningar som försvårar läs- och skrivutvecklingen.

Mässor och konferenser

Dysleximässan – årligen återkommande. Anordnas av Dyslexiförbundet.

Nordisk dyslexikongress – vart 4:e år - senast 2017

Teknologisk Institut - anordnar mässor och konferenser inom skolområdet

Skolporten

Mässor med bredare fokus

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Dyslexiförbundet

Skoldatatek.se

Skolporten.se

Sociala medier

Forum specialpedagogik (Facebook)

Specialpedagogik (Facebook)

Specialpedagogik (Twitter)

Skolporten (Twitter)

Skolappar (Twitter)

Skoldatatek (Facebook)

Dyslexi.org (Facebook)

Att skriva sig till läsning (Facebook)

Tidningar för annonsering

Specialpedagogik

Specialpedagogisk tidskrift

Tidningen Läs & Skriv

Skolporten

 

Intresseorganisation

Dyslexiförbundet FMLS

Svenska Dyslexiföreningen

FDB – föräldraföreningen för dyslektiska barn

Kod-knäckarna – ideell förening som vänder sig till föräldrar

 

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar särskolan. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat onsdag 27 maj 2020