Fördjupad information om läromedel för elever med hörselnedsättning

Behovet av läromedel för elever med hörselnedsättning ser olika ut beroende på exempelvis graden av hörselnedsättning samt vilket språk eleven väljer att använda. Det vill säga teckenspråk eller talat språk.

Här följer en beskrivning av hur läromedel kan vara utformade för att fungera för elever med hörselnedsättning.

  • Filmer ska vara textade för att vara tillgängliga.
  • I filmer kan texten vara valbar eller så kan man göra en version med text och en utan text.
  • I vissa fall kan texten placeras i anslutning till filmen.
  • I digitala läromedel ska uppläst information också finnas i textform
  • Effektljud ska visualiseras.

I ämnen där det är vanligt med hörövningar, bland annat engelska och moderna språk, bör hörövningen också finnas i textform så att eleven kan få stöd av texten när hon eller han lyssnar på ljudet.

Läromedel på teckenspråk

Så här kan du göra:

  • Utveckla och producera direkt på teckenspråk.
  • Erbjuda en teckenspråkig version av ett läromedel.
  • Översätta introduktioner och sammanfattningar i digitala läromedel till teckenspråk.
Publicerat onsdag 27 maj 2020