Barn som tittar på en bok

Vilka behov finns?

Det finns stort behov av läromedel för elever med funktionsnedsättning. Här nedan har vi samlat de kartläggningar som gjorts för att ringa in behoven.

Elever med utvecklingsstörning

Läromedel inom grundsärskolan med inriktning träningsskolan (PDF-dokument, 610 kB)

Läromedel i grundsärskolan, elevernas reflektioner (PDF-dokument, 102 kB)

Läromedel för elever i klass 1-7 i grundsärskolan (PDF-dokument, 490 kB)

Digitala läromedel i grundsärskolan (PDF-dokument, 330 bytes)

Elever med synnedsättning

Läromedel för elever med svår synnedsättning (PDF-dokument, 942 kB)

Läromedel i matematik i förskolan för barn med svår synnedsättning (PDF-dokument, 4,4 MB)

3D-skrivarnas möjligheter och begränsningar (PDF-dokument, 4 kB)

Elever med hörselnedsättning

Läromedel för elever med hörselnedsättning och som använder hörseltekniska hjälpmedel (PDF-dokument, 991 bytes)

Digitala läromedel för elever med hörselnedsättning (PDF-dokument, 889 bytes)

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism, Aspergers syndrom med flera

Läromedel för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (PDF-dokument, 412 kB)

Elever med funktionsnedsättning inom Svenska för invandrare (SFI)

Läromedel för elever med funktionsnedsättning inom Svenska för invandrare (SFI) (PDF-dokument, 134 kB)

Elever med dövblindhet och cerebral visual impairment (CVI) 

Läromedel och stödmaterial för elever med dövblindhet och CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada) (PDF-dokument, 538 bytes)

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat måndag 12 februari 2018