Vilka behov finns?

Det finns stora behov av läromedel för elever med funktionsnedsättning.

Läromedel som passar många

Det finns behov av läromedel som är tillgängliga så långt som möjligt redan från början så att det går att använda samma läromedel för hela klassen.

Läs mer om hur du kan producera läromedel för många på våra sidor Producera tillgängliga läromedel.

För specifika skolformer

Det finns också stora behov av läromedel för elever i anpassad grund- och gymnasieskola samt i specialskolan.

Både förlagsutgivna läromedel som är tillgängliga för många redan från början och läromedel för anpassade skolformer och specialskolan är något som vi bedömer som områden av speciellt intresse. Det innebär att det finns stora behov av den här typen av läromedel.

Läs mer om Områden av speciellt intresse.

Läromedel för olika funktionsnedsättningar

Det går inte att säga att elever med en viss funktionsnedsättning har behov av samma sorts läromedel eftersom det finns stora variationer inom alla funktionsnedsättningar och det ofta förekommer kombinationer av funktionsnedsättningar. Dessutom påverkar individens förutsättningar.

Det går dock att se vissa generella behov som kan gälla för en större del av målgruppen, till exempel att elever som är döva eller har en hörselnedsättning kan ha nytta av att läromedel i film-format är textade. Eller att blinda elever har behov av läromedel med punktskrift.

Här kan du läsa en sammanfattande text som beskriver olika målgrupper och deras behov. (PDF-dokument, 279 bytes)

På våra sidor om att producera läromedel för olika elevgrupper kan du läsa mer om respektive målgrupp, vad som kan underlätta lärandet och hur läromedel kan utformas för att fungera för målgruppen.

Gå till Producera läromedel för olika elevgrupper

Läromedel med olika egenskaper

Det finns behov av läromedel med tillgängliggörande egenskaper som kan underlätta lärandet för flera elevgrupper. Många har nytta av att kunna lyssna på text med hjälp av talsyntes. Men för vissa elever, till exempel elever med språkstörning och nyanlända elever kan det vara viktigt att texten är inläst med mänsklig röst då intonation och betoning är väsentligt för förståelsen. Andra har nytta av lättlästa läromedel, eller läromedel med tydlig layout.

Läs mer om detta på våra sidor som beskriver egenskaper och funktioner och vem som har nytta av dem.

I söktjänsten Hitta läromedel kategoriseras och beskrivs läromedel utifrån egenskaper och kombinationer av egenskaper.

Gå till Hitta läromedel.

Behovskartläggningar

Det finns olika sätt att ta reda på, kategorisera och beskriva de behov som finns. På SPSM gör vi behovskartläggningar då vi tillfrågar pedagoger och elever.

Här hittar du de behovskartläggningar som SPSM tagit fram.

Vad finns - vad saknas?

Ytterligare ett sätt att skaffa sig en uppfattning om de behov som finns är att titta på utbudet och se vad som saknas. Inom vilka områden? För vilka ämnen, ämnesområden eller kurser? För vilka åldrar? Vilka medietyper? Med vilka egenskaper och kombinationer av egenskaper?

Detta kan du göra genom att söka i webbtjänsten Hitta läromedel.

Gå till Hitta läromedel.

Publicerat måndag 12 juni 2023