Hitta läromedel - söktjänst från SPSM

Hitta läromedel är en söktjänst på webben för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang.

Redaktionen som jobbar med Hitta läromedel består av pedagoger, specialpedagoger och rådgivare med expertkompetens inom olika ämnes- och funktionsnedsättningsområden. Alla läromedel som passar för tjänsten beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, skolform, medietyp samt egenskaper som hjälper till att göra läromedlet tillgängligt.

Se film som beskriver nyttan med Hitta läromedel

Gå till Hitta läromedel

Har du läromedel som du tror kan passa i Hitta läromedel får du gärna meddela det till hittalaromedel@spsm.se

När du vill Hitta läromedel för olika behov
På Hitta läromedel finns tusentals granskade och utvalda titlar för olika specialpedagogiska sammanhang.
Publicerat tisdag 26 maj 2020