EU:s webbtillgänglighetsdirektiv

EU:s webbtillgänglighetsdirektiv är en gemensam EU-lagstiftning, som gäller krav på tillgänglighet i offentlig sektors webbplatser och appar. DOS-lagen, den svenska lagen som bygger på direktivet, trädde i kraft 1 januari 2019.

Lagen gäller inte läromedel - ännu

Myndigheter, landsting, kommuner och andra som klassas som offentlig sektor, ska uppfylla kraven. Även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering.

Lagen gäller alltså ännu inte privat sektor eller läromedel i Sverige. I Norge däremot, har man varit djärvare och kräver även att läromedel ska ingå.

Vilka är kraven?

  1. Webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, ska vara möjliga att uppfatta, vara hanterbara, begripliga och robusta. I praktiken innebär det att framförallt webbplatser och appar ska uppnå minst nivå AA i WCAG 2.1.
  2. Användare ska ges möjlighet att påtala brister i ovanstående punkt och begära att få det åtgärdat. De ska också kunna begära ut den information de på grund av bristen gått miste om.
  3. En tillgänglighetsdeklaration ska finnas, det vill säga en beskrivning av på vilket sätt man uppfyller punkt 1. I denna ska det också finnas en länk till möjligheten att påtala brister enligt punkt 2, samt länk till den instans som har tillsynsansvar. Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har tagit fram en mall för tillgänglighetsdeklarationen. Länk till mallen finns nedan.

När en webbplats eller app ska uppfylla kraven så gäller det även dokument, exempelvis PDF-filer, som distribueras via denna.

Vad innebär det i praktiken?

Om du följer våra rekommendationer Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel (PDF-dokument, 641 kB) och förser eventuella filmer med valbar textning och syntolkning har du på det stora hela uppfyllt tillgänglighetskraven i Webbtillgänglighetsdirektivet.

Du kan läsa mer och betydligt mer fördjupat om vad som gäller kring Webbtillgänglighetsdirektivet hos DIGG. Därifrån har vi hämtat ovanstående information.

Läs om Webbdirektivet hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

DIGG:s mall för tillgänglighetsdeklaration 

EU-kommissionen presenterar webbtillgänglighetsdirektivet på sin informationssida om webbtillgänglighet.

Publicerat torsdag 13 oktober 2022