Tillgängligt för många

Så här kan du tänka om du vill att ditt läromedel ska vara både fysiskt och kognitivt tillgängligt på grundläggande nivå och därmed passa för många. Om du tänkt in de här punkterna så är du på god väg.

Fysisk tillgänglighet

Fysisk tillgänglighet innebär att du ger möjlighet för många att hantera och komma åt innehållet i ditt läromedel. Här nedan beskrivs hur du kan tillgängliggöra olika delar av läromedlet.

Text

 • Texten i läromedlet går att lyssna på.
 • Tryckta läromedel finns även i digital form.
 • Digital text är åtkomlig, det vill säga möjlig att kopiera så att det går att koppla på egna verktyg, exempelvis egen talsyntes eller skärmläsningsprogram för punktskrift.
 • Eventuell digital text kan anpassas individuellt, det vill säga döljas, förstora och liknande.

Ljud

 • Tal i läromedlet finns även som text.
 • Ljud som hörs i läromedlet finns även beskrivna med text.

Bilder

 • Bilderna beskrivs också med text.
 • Bilderna har god kontrast mot bakgrunden.

Layout

 • Layouten är konsekvent genom hela läromedlet, exempelvis samma funktioner finns på samma positioner.

Film

 • Filmer i läromedlet har textremsa eller textversion.

 

Kognitiv tillgänglighet

Kognitiv tillgänglighet innebär att du ger möjligheter för många att ta till sig, förstå och använda innehållet i ditt läromedel. Här nedan beskrivs hur du kan tillgängliggöra olika delar av läromedlet.

Textinnehåll

 • Det finns olika nivåer av text eller ytterligare textversioner. Exempelvis lättlästa sammanfattningar eller liknande.
 • Övningar finns på olika nivåer.
 • Variationer på samma övningar finns.
 • Instruktionerna är tydliga.

Bilder

 • Bilder i läromedlet knyter an till innehållet.
 • Symboler, exempelvis för "spara" och "lyssna och liknande beskrivs också med text.

Layout

 • Layouten är tydlig och logisk.
Publicerat onsdag 27 maj 2020