Stöd till läromedelsproducenter

Läromedel för många

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger stöd för att stimulera produktionen av läromedel för elever med funktionsnedsättning. Vårt stöd är både rådgivande och ekonomiskt.