Stöd till läromedelsproducenter

Illustrationen visar fem elever som vinkar mot kameran.

Läromedel för många

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) ger stöd för att stimulera produktionen av läromedel för elever med funktionsnedsättning. Vårt stöd är både rådgivande och ekonomiskt.

Utropstecken

Årets produktionsstödsmedel är slut

Vi kommer därför tillfälligt att stänga ner möjligheten att ansöka om produktionsstöd för läromedel.

Vi kommer att öppna upp för ansökningar igen under oktober 2021.

Nedstängningen påverkar inte pågående produktionsstödsprojekt.

Du som nyligen skickat in en ansökan kommer att få separat information om hur detta påverkar din ansökan.

Har du frågor kan du höra av dig till din kontaktperson hos oss eller till enhetschef Eva Fernell. Kontaktuppgifter hittar du under Kontakta oss.