Fördjupad information om läromedel för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Det finns stort behov av läromedel för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Både i digital form och i bokform.

Boken har fortfarande stark ställning i anpassade grundskolans undervisning eftersom eleverna gärna vill ha en bok att jobba med. Många elever jobbar gärna med läromedel som består av både trycksaker och digitala övningar. Man kan med fördel kombinera bok, dator, filmer och laborativa komponenter eftersom det ger goda möjligheter till repetition.

Här får du råd om vad du kan tänka på när du producerar läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning.

Grafisk form

Det är bra om läromedlet är konkret och tydligt upplagt så att eleverna lätt kan orientera sig. Låt gärna delar av sidan vara tom. Det lugnar ner layouten och framhäver det viktiga.

 • Använd konsekvent layout.
 • Det är bra om många sidor är likartade.
 • Använd gärna samma teckensnitt i hela läromedlet.
 • Korta rader underlättar läsning.
 • Ha gärna ett ökat radavstånd.

Bilder

Använd gärna många relevanta bilder men tänk gärna på följande:

 • Placera bilderna i anknytning till texten de illustrerar.
 • Använd bildtexter som beskriver vad bilden föreställer.
 • Undvik dekorationsbilder som saknar betydelse.

Innehåll

Många av eleverna behöver tid för att lära in och befästa sina kunskaper. De lär sig i allmänhet med utgångspunkt i sin nära omgivning och nuet. Därför kan det vara bra att tänka på följande:

 • För att eleverna ska förstå: låt all information tydligt framgå i texten.
 • Undvik underförstådd information.
 • Anknyt till elevernas verklighet.
 • Låt det centrala i texten framgå tydligt.
 • Förklara gärna viktiga ord.
 • Låt inte texten bli alltför informationstät.
 • Repetera ofta.

Språk

Alla läromedel gynnas av ett tydligt och lättläst språk. Detta gäller i synnerhet läromedel för elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Lättlästa texter:

 • Är inte särskilt långa.
 • Har ett personligt tilltal.
 • Undviker främmande ord, passiv form, metaforer och abstrakta begrepp.
 • Använder praktiska exempel.
 • Har inga inskjutna bisatser.
 • Använder satskonnektorer, det vill säga och, därför att, eftersom och liknande.

Här kan du läsa mer om lättlästa texter

Läs mer

Läs mer i broschyren Att utveckla läromedel för elever med lindrig utvecklingsstörning. (PDF-dokument, 2 kB)

Publicerat torsdag 8 juni 2023