Video

Testa tillgängligheten

Det finns automatiserade metoder att med verktygsprogram testa tillgänglighet i digitala produkter. De är dock inte tillräckliga eftersom de bara testar separata delar och då med skiftande kvalitet.

Bästa sättet är test genomförda av alla typer av användare. Att ha med användarna hela vägen ger god återkoppling av om man har lyckats uppnå den tillgänglighet man tänkt.

Läs även:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Publicerat onsdag 14 september 2016 Granskat tisdag 14 augusti 2018