Testa tillgängligheten

Även om du följt rekommendationer och riktlinjer för tillgänglighet och dessutom haft användare med i processen - hur vet du att ditt läromedel verkligen är tillgängligt?

Idag finns det inga helhetslösningar för testning av tillgänglighet. Men det finns automatiserade metoder att med verktygsprogram testa tillgänglighet i digitala produkter. De är dock inte tillräckliga eftersom de bara testar separata delar och med skiftande kvalitet.

Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har på sin webbplats information om hur du kan testa webbplatser. Där kan du också, genom simulatorer och andra verktyg, prova hur din webbplats upplevs av användare med olika förutsättningar.

Läs mer på Webbriktlinjer.se

Kommersiella företag

Det finns även kommersiella företag som erbjuder tjänster som användartester och tillgänglighetsgranskningar.

Likheter mellan webbplatser och digitala läromedel

Ännu finns inga tester för läromedel men det kan finnas likheter för tillgänglighet mellan digitala läromedel och webbplatser eftersom båda utgör en digital miljö.

Bästa sättet att få reda på om ditt läromedel är tillgängligt är med hjälp av test genomförda av alla typer av användare. Att ha med användarna hela vägen ger god återkoppling av hur man har lyckats nå den tillgänglighet man tänkt.

Läs även:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Publicerat onsdag 27 maj 2020