Döva elever och elever med hörsel-nedsättning

Döva elever och elever med hörselnedsättning finns i olika skolformer. I statliga specialskolor, i hörselklasser på kommunala skolor, kommunala hörselskolor eller integrerade i ordinarie skolverksamhet.

De kan även finnas i särskolan, integrerade i kommunala gymnasieskolor, riksgymnasiet för döva och hörselskadade samt i vuxenutbildningen.

Skolgången på specialskolan är 10 år. På gymnasiet för döva och hörselskadade kan skolgången vara tre eller fyra år.

Mässor och konferenser

Nordisk konferens NCFIE

Övriga mässor med bredare fokus

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

Sociala medier

Skolporten  (Twitter)

Skolappar  (Twitter)

SDR (Facebook)

HRF (Facebook)

DHB (Facebook)

Barnplantorna (Facebook)

SDR (Twitter)

HRF (Twitter)

Barnplantorna (Twitter)

Tidningar för annonsering

Specialpedagogik

Specialpedagogisk tidskrift

Dövas tidning

Auris

Dialog

Barnplantabladet

Tidningen Specialpedagogik

Intresseorganisationer

Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Riksförbundet DHB

Barnplantorna

Skolverkets tjänster

I Skolverkets Beskrivande data 2016 finns information om Specialskolorna, var de finns och antalet inskrivna elever.

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten https://hittalaromedel.spsm.se/ finns läromedel som passar elever med hörselnedsättning. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat onsdag 27 maj 2020