Tillgängligt från början

Om du producerar ett läromedel och följer nedanstående rekommendationer redan från början är förutsättningarna för att det passar många målgrupper goda.

Utveckla i första hand för webb

Det förenklar åtkomsten - i relation till att göra program som behöver installeras på varje enhet. Utveckla i andra hand för specifik enhet när det är relevant. Ha samma tillgänglighetskrav oberoende av enhet.

Använd standardformat

Det vill säga de etablerade formaten, verktygen och navigeringssätten. Det handlar till exempel om hur man navigerar med tabb och piltangenter och bekräftar med Enter. Det gäller också etablerade format på bilder som jpg och png, standardformat på video, mpeg och format på ljud som mp3 eller ogg.

Att använda standard underlättar för dem som använder digitala verktyg.

Använd följsam webbdesign

Detta gör att innehållet fungerar på flera enheter, det vill säga dator, platta, mobil eller liknande.

Förbered för tillägg

Förbered gärna för tillägg som ökar tillgängligheten. Detta kan exempelvis innebära att förbereda för teckenspråk genom att göra det möjligt att senare lägga till film. Antingen av allt material eller inledning och sammanfattningar. Förbered också för användning av symbolbaser i läromedel där symbolskrift används.

Beskriv navigering

Beskriv hur man navigerar på webbplatsen med tangentbordskommandon. Specifika instruktioner kan behövas för personer med synnedsättning och rörelsehinder.

Gör en tillgänglighetsredogörelse

Beskriv på vilket sätt läromedlet är tillgängligt.

Publicerat fredag 6 november 2020