Individuella inställningar

Individuella inställningar innebär att användaren kan göra inställningar i de tekniska funktionerna i det digitala läromedlet. Funktionerna går till exempel att sätta på och stänga av, välja och välja bort.

  • Det går att välja layout.
    Man kan välja bakgrundsfärg, textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilket innehåll som ska visas, exempelvis vilka knappar och menyer som ska vara synliga. Även helskärmsläge och styckebredd.
  • Det går att stänga av och sätta på uppläsning och ljud.
  • Det går att reglera hastigheten på ljud.
  • Det går att välja och välja bort textmedföljning.

När det gäller filmer i digitala läromedel

  • Det går att välja om undertext ska vara på och av.
  • Det går att välja om ljud ska vara på och av.

För vem?

Många har nytta av digitala läromedel med möjligheter att göra individuella inställningar.

Att kunna förstora och välja bakgrundsfärg i läromedel är viktigt för elever med synnedsättning.

Dölja viss information för att undvika alltför många intryck för exempelvis elever med autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning..

Styra textning eller reglera ljud underlättar för elever med hörselnedsättning.

Möjligheten att välja textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning samt att kunna reglera hastigheter i övningar kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning.

Elever med rörelsehinder som har svårt att koordinera sina rörelser är det viktigt att kunna koppla alternativa styrsätt till datorn.

För många är det viktigt med en ren och avskalad layout för att slippa distraherande moment, till exempel elever med adhd, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Men också för elever med språkstörning och läs- och skrivsvårigheter erbjuder en tydlig layout vila, då man redan använder mycket energi och fokus till att tolka, förstå och genomföra olika uppgifter.

 

Publicerat torsdag 8 juni 2023