Utvärdera metodiskt

Det är viktigt att utvärdera tillgänglighetsarbetet under hela produktionsprocessen. Risken är annars att man stämmer av i slutet då det kan vara svårt att gå tillbaka och ändra.

En metod är att ta fram en checklista för ditt tillgänglighetsarbete. Exempel på checklista:

Checklista för tillgänglighet (PDF-dokument, 22 bytes)

SPSM:s rekommendationer

Vid digitala produktioner kan du också använda våra rekommendationer: Grundläggande tillgänglighet i digitala läromedel.

Egen checklista

En framgångsfaktor är att ni som förlag tar fram en egen checklista för tillgänglighet. En som är förankrad och beslutad på ledningsnivå och känd av medarbetarna.

Broschyrer om tillgänglighet

Våra broschyrer om att utveckla tillgängliga läromedel 
För elever med lindrig utvecklingsstörning (PDF-dokument, 2 kB)
För elever med rörelsehinder (PDF-dokument, 1 kB)
I digital form för elever med funktionsnedsättning (PDF-dokument, 2 kB)

Läs även:

Utgå från behov

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Testa tillgängligheten

Publicerat onsdag 27 maj 2020