Syntolkning

Syntolkning innebär att berätta det som inte sägs. Placera den som inte ser eller har svårt att tolka det den ser, i en film eller pågående situation, genom att beskriva gester och miner och konkretisera det outtalade.

Det kan vara att berätta om någon går in i rummet, att någon ler, hur många som finns i rummet, om någon rör sig mot någon eller något, vad som just är i blickfånget, kanske en uppslagen bok. Det är som att läsa romanen med alla dess beskrivningar och skildringar samtidigt med filmen eller den pågående situationen.

För vem?

Ofta tänker man att syntolkning enbart är till hjälp för personer med synnedsättning. Men ibland kan fler ha nytta av att få exempelvis en film syntolkad.

Någon med till exempel perceptionssvårigheter kanske ser detaljerna men har svårt att ta till sig helheten. Här kommer syntolkningen in. En del har lättare att se helheten och missar detaljerna, även då kan syntolkning vara ett stöd.

Mer om syntolkning

Syntolka videoinspelningar på webbriktlinjer.se:

https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/120-syntolka-videoinspelningar/

Rapport om syntolkning från MTM:

Syntolkning - Forskning och praktik (PDF-dokument, 9 kB)

Om Syntolkning från Synskadades riksförbund:

https://www.srf.nu/syntolkning

 

Vad säger WCAG?

WCAG och syntolkning

Publicerat torsdag 7 oktober 2021