Video

Utgå från behov

Det är viktigt att behovsbilden är klar när läromedel tas fram.

Vilka läromedel behövs?

Behovet kan handla om inom vilka områden och ämnen läromedel saknas. Här kan du titta på våra kartläggningar av behov eller se vilka läromedel som redan finns med hjälp av exempelvis söktjänsten Hitta läromedel.

Vad passar målgruppen?

Det är också viktigt att ha bilden av målgruppen klar för sig. Om du vänder mig exempelvis till elever med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter är det bra att veta vilka behov av tillgänglighet de eleverna har. Hur behöver läromedlet vara utformat för att passa de elever du riktar dig till. Detta kan du läsa mer om på våra sidor För olika elevgrupper.

PTS har en sida som beskriver användares upplevelser av webbsidor utifrån olika behov och funktionsnedsättningar.

Läs även:

Tänk tillgänglighet från början

Ha med användare i hela processen

Tänk strategiskt i digitala produktioner

Utvärdera metodiskt

Testa tillgängligheten

Publicerat onsdag 27 maj 2020