Tillgänglighetsredogörelse

Beskriv på vilket sätt ditt digitala läromedel är tillgängligt, gör en så kallad tillgänglighetsredogörelse.

En tillgänglighetsredogörelse kan se ut på olika sätt, eller kanske på flera sätt beroende på syftet.

Checklista som hjälp vid inköp

Det kan vara bra att den som ska köpa in läromedlet får en överblick över tillgängligheten. Då kan det vara lämpligt med en checklista som visar vilka tillgänglighetsaspekter som finns i läromedlet.

Det kan se ut så här:

Exempel från Läsportalen Tiki Läromedel

Beskrivning som hjälp för användning

Den som ska använda ett digitalt läromedel har nytta av att få en beskrivning om vilken tillgänglighet som finns och hur man kan anpassa läromedlet för olika elever. Det kan handla om att få egenskaper och funktioner förklarade på ett tydligt sätt.

Det kan se ut så här:

Exempel från Gleerups som beskriver tillgängligheten i sina digitala läromedel

Exempel från Natur & Kultur som beskriver tillgängligheten i Digilär

Både checklista och beskrivning

Ofta är det bra att ha båda versionerna, en checklista som hjälp vid inköp och en mer djupgående beskrivning av tillgängligheten inför användningen.

Lagkrav

Idag finns det krav på tillgänglighetsredogörelse för offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer. Det innebär att man på sin webbplats beskriver hur man uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, det vill säga på vilket sätt webbplatsen är tillgänglig samt vilka avsteg man gjort och varför. Det ska också finnas en möjlighet för allmänheten att rapportera brister på tillgängligheten. Lagen gäller inte läromedel.

Så här kan det se ut:

Exempel från spsm.se

Läs mer om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på Digg.se

Publicerat fredag 17 mars 2023