3D-utskrifter

3D kan vara bra för många grupper. Det är ett kreativt sätt att utföra övningar i exempelvis slöjd och matematik. Det underlättar också för elever med funktionsnedsättning.

För vem?

Elever med rörelsehinder som har svårt att samordna rörelser för att skapa figurer eller material i exempelvis slöjd, kan med hjälp av en dator som är kopplad till för dem lämpligt styrsätt skapa utskrifter och nå målen för ämnet.

Elever med synnedsättning kan med känseln uppleva visuellt baserade övningar på detta sätt.

För en elev med autism kan stressen minska i samband med kreativa övningar.

 

Publicerat fredag 2 oktober 2020