Det går att göra individuella inställningar

Individuella inställningar innebär att användaren kan göra inställningar i de tekniska funktionerna i det digitala läromedlet. Funktionerna bör gå att sätta på och stänga av, välja och välja bort.

Layout

Här handlar det om att kunna välja exempelvis bakgrundsfärg, textstorlek, ord- och radavstånd, typsnitt, färger på text och understrykning. Det kan också innebära att eleven kan välja vilket innehåll som ska visas, exempelvis vilka knappar och menyer som ska vara synliga. Även helskärmsläge och styckebredd.

Ljud

Det är bra att själv kunna stänga av och sätta på uppläsning och ljud, reglera hastigheten på uppläsningen och välja eller välja bort textmedföljning.

För vem?

Många har nytta av att det i digitala läromedel finns möjligheter att göra individuella inställningar.

Att kunna förstora och välja bakgrundsfärg i läromedel vilket är viktigt för elever med synnedsättning.

Dölja viss information för att undvika alltför många intryck för exempelvis elever med autism, adhd eller utvecklingsstörning.

Möjligheten att välja textstorlek, typsnitt, färger på text och understrykning samt att kunna reglera hastigheter i övningar kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter eller språkstörning.

Att kunna styra textning eller reglera ljud underlättar för elever med hörselnedsättning.

 

Publicerat onsdag 27 maj 2020