Ett barn som kikar fram under ett bollhav

Synnedsättning

Uttrycket synnedsättning omfattar olika grader av synnedsättning – från de elever som har lindrig synnedsättning till de som har en grav synnedsättning eller blindhet.

Bra att tänka på

Här är några exempel på vad som kan underlätta för elever som har en synnedsättning.

  • Tydliga kontraster och ren struktur underlättar läsningen av text och bild.
  • Digital form för att exempelvis kunna göra individuella inställningar, det vill säga förstora, ändra bakgrundsfärg och kontrast.
  • För många är det viktigt att datorn går att styra från tangentbordet och inte bara med muspekare.
  • Det bör vara lätt att navigera i läromedlet.
  • Texter som ska vara åtkomliga för skärmläsningsprogram och för att kunna läsas med punktskriftsdisplay behöver vara lagrade som text och inte som bild.
  • Bilder beskrivs med text som kan läsas upp.
  • Lyssna på texter.
  • För många elever är det bra om man även kan anpassa hastigheten på uppläsningen.

Punktskrift

Elever med svår synnedsättning eller blindhet har behov av läromedel på punktskrift. De har också nytta av en dator med skärmläsningsprogram som läser av informationen på bildskärmen och presenterar den som syntetiskt tal, i förstorat format eller på punktskriftsdisplay.

Pedagogiska anpassningar

Pedagogiska anpassningar och bildbeskrivningar behövs för blinda elever. Detta innebär att uppgifter och bilder omarbetas till text eller till taktila bilder. De omarbetade uppgifterna har samma pedagogiska innebörd som uppgifterna i originalboken och det bidrar till att eleverna kan arbeta lika självständigt som övriga klasskamrater.

Svällpappersbilder

Taktilt material, exempelvis svällpappersbilder, är bilder i relief och används när bildbeskrivningar inte fungerar. I naturvetenskapliga ämnen och matematik kan det vara bra om till exempel diagram kan avläsas taktilt.

Publicerat måndag 9 november 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016

Läs mer