Rörelsehinder och rörelsenedsättning

De flesta elever med rörelsehinder eller rörelsenedsättning går i ordinarie grund- och gymnasieskolor men det finns några RH-verksamheter i landet, det vill säga speciella verksamheter för elever med svåra rörelsehinder. Det finns även några Riksgymnasieskolor för elever med rörelsehinder och rörelsenedsättning.

När det handlar om elever med fler funktionsnedsättningar utöver rörelsehinder eller rörelsenedsättning kan grundsär- och gymnasiesärskolan vara aktuell.

Mässor och konferenser

Webbsidor för annonsering

Sociala medier

Tidningar för annonsering

Intresseorganisationer

Söktjänst för läromedel - Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar särskolan. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat onsdag 12 januari 2022