Rörelsehinder

De flesta elever med rörelsehinder går i ordinarie grund- och gymnasieskolor men det finns några RH-verksamheter i landet, det vill säga speciella verksamheter för elever med grava rörelsehinder. Det finns även några Riksgymnasieskolor för elever med rörelsehinder.

När det handlar om elever med fler funktionsnedsättningar utöver rörelsehindret kan grundsär- och gymnasiesärskolan vara aktuell.

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat tisdag 14 augusti 2018