Rörelsehinder

De flesta elever med rörelsehinder går i ordinarie grund- och gymnasieskolor men det finns några RH-verksamheter i landet, det vill säga speciella verksamheter för elever med svåra rörelsehinder. Det finns även några Riksgymnasieskolor för elever med rörelsehinder.

När det handlar om elever med fler funktionsnedsättningar utöver rörelsehindret kan grundsär- och gymnasiesärskolan vara aktuell.

Mässor och konferenser

Webbsidor för annonsering

Sociala medier

Tidningar för annonsering

Intresseorganisation

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar särskolan. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat måndag 5 oktober 2020