Rörelsehinder

De flesta elever med rörelsehinder går i ordinarie grund- och gymnasieskolor men det finns några RH-verksamheter i landet, det vill säga speciella verksamheter för elever med grava rörelsehinder. Det finns även några Riksgymnasieskolor för elever med rörelsehinder.

När det handlar om elever med fler funktionsnedsättningar utöver rörelsehindret kan grundsär- och gymnasiesärskolan vara aktuell.

Mässor och konferenser

Mässor med bredare fokus

Särskolans rikskonferens

Rikskonferens för specialpedagogik

Leva&FungeraLeva

ISAAC Internationell förening för AKK - nationell konferens årligen

Funka för livet

Hjärnkraft

Webbsidor för annonsering

Lektion.se

HejaOlika

Sociala medier

Skolappar (Twitter)

Skolporten (Twitter)

Forum specialpedagogik (Facebook)

Tidningar för annonsering

Tidningen Specialpedagogik

Specialpedagogisk tidskrift

Tidningen Rörelse (RBU:s tidning)

Tidningen Föräldrakraft

Intresseorganisation

RBU

SPSM:s tjänster

Webbtjänst för läromedel – Hitta läromedel

I den webbaserade söktjänsten Hitta läromedel finns läromedel som passar särskolan. Har du läromedel som passar där, kontakta hittalaromedel@spsm.se.

Publicerat torsdag 24 maj 2018 Granskat tisdag 14 januari 2020