Variationer på samma övningar finns

Det är bra om det finns möjlighet att öva på samma sak på olika sätt.

Det kan innebära att erbjuda många och varierade övningar på samma moment, många uppgifter inom samma område och ha samma innehåll i flera texter. Det kan också innebära att eleverna ska ha möjlighet att kunna presentera inhämtad kunskap på olika sätt.

Detta blir mer kognitivt tillgängligt och ger bättre stöd för minnet. Varierande övningssätt och övningar stärker inlärningen och förståelsen för det moment man tränar.

För vem?

De flesta har nytta av varierade övningar, eftersom de ger ett bra minnesstöd och främjar kunskapsförankring, men det är till stor nytta för elever med adhd, utvecklingsstörning och språkstörning.

Publicerat onsdag 27 maj 2020